Bu anketi neden yaptık?

9/29/2021

2020 yılı başında tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan COVİD-19 pandemisi nedeniyle havacılıkta global bir resesyon yaşanırken, doğal olarak ülkemiz havacılığı da olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’deki diğer havayolları gibi THY de tüm uçaklarını yere indirmiş, istihdamı korumak amaçlı tasarruf tedbirleri almıştır. Havaalanlarında süresiz park edilmiş uçaklarımızın manzaraları, uçuş ekipleri olarak hepimizin yüreklerini dağlamış; bu süreçte maaşlarımızdan yapılan ciddi kesintilere katlanarak şirketimizin tekrar eski gücüne döneceği günler beklenmiştir.

Bu dönemde Pegasus veya SunExpress yöneticileri çalışanlarını belirsizlikten kurtarmak amacıyla sürekli bilgilendirip, olası durum senaryolarına göre planlama yaparken; THY yönetiminin başarısız iletişim politikaları nedeni ile uçuş ekipleri, kendilerini ilgilendiren her türlü istihdam, maaş gibi haber ve bilgileri ne yazık ki havacılık internet sitelerinden öğrenmek zorunda kalmışlardır.

COVID-19 virüsünün tanınması ve koruyucu tedbirlerle birlikte THY’nin tahliye uçuşları artarken; maske, yardım malzemesi ve sonrasında aşı temini amacıyla kargo taşımacılığı çok önemli seviyelere ulaşmıştır.

Avrupa ülkelerinde pandemi sürecinde, görev yapamayıp evde oturmak zorunda kalan havacılık çalışanlarının maaşları %70-80 oranlarında ödenmiştir. Ancak ülkemizin ekonomik darboğazda olduğu gerekçesi ve bu gibi sosyal konulardaki yasal yetersizliklerden dolayı havacılık çalışanları ücretsiz izinlere çıkarılmış, 60 yaş üzeri pilotların uçuşları kesilmiş ve daha önceki maaş ve hakedişlere göre çok düşük seviyedeki ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ile yetinilmiştir. Üstelik bu ödemeler şirketimizce değil devlet tarafından yapılmıştır. Ayrıca SGK primleri hem daha düşük hem de daha az gün üzerinden yatarak personelin emeklilikleri uzadığı gibi ilerde alacakları emekli maaşlarına da olumsuz etki yapmıştır.

2021 Şubat ayından itibaren ülkemizde uçuşlar kademeli olarak açılmış; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında uçuş ve yolcu sayıları artarken taşınan kargo miktarında da %25,7 oranında önemli bir artış kaydedilmiştir.

THY, uçuş yoğunlukları itibariyle eskiye dönüş sürecinde çalışan maaşlarına yapılması gereken iyileştirmeler ve eski maaşlara dönebilmek için diğer hava yolları gibi 2019 yılı yolcu ve uçuş sayılarını baz olarak almakta olup bunun son derece yanlış bir değerlendirme olduğu açıktır.

Ücret ödemesinde 2019 yılındaki (TL üzerinden verilen) maaşları referans almıştır ki bu çok yanlıştır. Çünkü ülkemizdeki enflasyon ve yükselen kurlar nedeni ile 2019 rakamları bugünün gerçeklerinden çok uzaktır.

2019 yılında taşınan yolcu miktarı yüksek olsa da kargo ve koltuk getirisi bugünün çok altındadır. THY sitesinde yayınlanan Ağustos 2021 trafik sonuçlarına bakıldığında 2019 yılı trafik sonuçları ile kıyaslama yapılmış ve toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK’nın) 2019 yılına göre %39,6 oranında azaldığı ifade edilmiştir.

Bu sonuçlara sadece 2019 ile kıyaslanan AKK değil, 2021 yılındaki Arz Edilen Koltuk Kilometre Başı Hasılat (AKKH) ve taşınan kargonun gelirleri de eklendiğinde Toplam Gelirlerin 2019 yılına kıyasla çok daha fazla olduğu görülecektir

Örneklemek gerekirse 2019 yılında 200 liraya taşınan bir yolcu bugün aynı parkurda 500 liraya taşınırken dış hat bilet ücretleri çok önemli miktarda artarken, kargo ücretleri 2019 yılına nazaran %100 artmıştır. Avrupa ülkeleri havayolları EUR, Körfez ülkeleri havayolları USD indeksli kazanç sağlayıp çalışanlarına döviz indeksli maaş ödemesi yaparken, ülke enflasyon oranlarında fazla bir değişiklik olmamıştır. O ülkelerin uçuş ekiplerinin döviz bazında almış oldukları ücretlerin 2019 yılı düzeyinde olması normaldir ancak Türkiye’de 2019 yılında TL bazında ödenen maaşların 2021 yılında ödenmesi kabul edilemez.

Ülkemizde tüm kur ve enflasyon zorluklarına rağmen Pegasus ve SunExpress havayolları da normal maaş sistemine geçmiştir.

THY Genel Müdürü her gün 1000’den fazla uçuş sayılarını Twitter hesabından paylaştığında tüm çalışanlar gururlanıp sevinmektedirler.

Ülkemizdeki bazı havayolları ve körfez ülkeleri havayolları normal maaşa geçtiklerini açıklarken, THY yönetiminden maaşların ne zaman normale döneceği konusunda hiçbir açıklama gelmemekte ve çalışanları bilgilendirme konusundaki duyarsızlık devam etmektedir.

THY, pandemi şartlarını öne sürerek SHGM’den uçucu çalışma saatlerinde sürekli muafiyet talep ederken SHGM tarafından da tüm bu talepleri uçuş emniyetine olası etkilerini göz önüne almadan karşılanmaktadır.

Çalışma ve uçuş sürelerinin artması ve dengesiz planlamalar nedeniyle uçuş ekiplerinin kümülatif yorgunlukları artmakta ve tehlike sinyalleri vermektedir. Buna ek olarak, uçucu ekiplerin ekonomik zorlukları aile yapısını bozmuş, sosyal problemler baş göstermiştir. Tüm bunların bilinmesine ve artan memnuniyetsizlik ve şikayetlere rağmen THY şirket yönetimi çalışanları ile sağlıklı ve ikna edici bir iletişim kurmaktan halen imtina etmektedir.

Sonuç olarak;

‘THY Uçuş Ekipleri Memnuniyet Anketi’, yukarıda ele alınan konularda THY Yönetimine genel durum hakkında bir ışık tutması ve acil iyileştirme tedbirleri alınması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin esenliği ve uçuş emniyetinin idamesi amacıyla hazırlanan bu anket, 2.500 üzerindeki uçuş ekibinin samimi duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Herhangi bir arka plan motivasyonu veya muhalif grup manipülasyonu asla söz konusu değildir. Anket sonuçlarının ciddiye alınarak değerlendirilmesini ümit etmekteyiz. Kazananın, mensubiyetimizle gururlandığımız şirketimiz olacağına inanıyoruz

Anonim Anketçiler