Anketin künyesi

Anketimiz herhangi bir dernek, vakıf veya sendikanın, koordinasyonu, desteği veya yönlendirmesi olmaksızın tamamen bağımsız bir grup tarafından hazırlanmış, katılıma açılmış ve sonuçları objektif olarak değerlendirilerek yayına hazır hale getirilmiştir.

Anket, uçuş ekiplerinin yoğun uçuş programları dikkate alınarak 22 Temmuz -19 Eylül 2021 tarihleri arasında çeşitli kanallarda katılıma açık tutulmuştur. Ağırlıklı olarak Whatsapp ve telegram gruplarından, anketi haber yapan internet sitelerinden ve anket için özel olarak açılan www.tehaye.com web sitesi ile TeHaYe6 isimli Twitter adresinden katılım sağlanmıştır. Ancak birçok çalışanın da, kimliğinin saptanması ve sonrasında da işten çıkartılma endişesi ile ankete katılmak konusunda çekimser kaldığı öğrenilmiştir.

Ancak bağımsız anketçiler, anketin ve katılımcıların güvenliği için tüm önlemleri almış, üstelik bu süre içinde birkaç kez siber saldırıya maruz kalnmasına rağmen sorunlar süratle giderilerek anketin yayında kalması sağlanmıştır.

Ankete, 1614 pilot, 905 kabin memuru katılım göstermiştir. THY çalışanlarına özgü tasarlanan ankete 4721 THY pilotundan 1614'ünün katılması anketin inandırıcılığı ve gerçekçiliği konusunda bir fikir vermektedir. 500 civarındaki yabancı pilot dışarıda tutulduğunda 4271 pilottan 1614 pilotun katıldığı sonucuna varılmakta olup oransal olarak bakıldığında yaklaşık % 38 rakamına ulaşılamaktadır. Başka bir deyişle her 10 pilottan 4'ünün katılım gösterdiğini söylemek mümkündür. Bugün çeşitli Kamuoyu yoklamalarının 84 milyonluk ülkemizde 3-5 bin denekle yapıldığı dikkate alındığında anketimizin güven aralığının son derece yüksek olduğu görülmektedir.

Kabinde ise katılım maalesef düşük kalmıştır. THY'de görevli 12.000 kabin memurundan sadece 905 kişi katılım göstermiştir. Ancak yine de oranın % 8 seviyesinde olduğu görülmektedir.

Ayrıca, birçok anket firmasının ülke genelinde 3-5 bin kişi ile yapılan siyasi ve sosyal amaçlı kamuoyu yoklamalarında denek profilleri önceden belirlenmektedir. Örneğin ülkemizde kadın nüfusun % 49,9 ve erkek nüfusun ise 50,1 olduğu gerçeğinden hareketle, 3000 kişi ile yapılan bir kamuoyu yoklamasında 1500 erkek, 1500 de kadın denek seçilmektedir. Benzer şekilde, 60 yaş üstü nüfus ülke nüfusunun % 10'unu oluşturduğu bilindiğinden, 300 denek 60 yaş üstünden seçilmektedir. Oysa anketimiz herhangi bir yaş, cinsiyet, kıdem, ünvan kısıtlaması yapılmadan tüm çalışanların katılımına açık tutulmuştur.

Sayılan tüm bu tespitler, anketin gerçekçi bir sonuç ortaya koyması bakımından temel kriterlere sahip olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, birçok anket firmasının ülke genelinde 3-5 bin kişi ile yapılan siyasi ve sosyal amaçlı kamuoyu yoklamalarında denek profilleri önceden belirlenmektedir. Örneğin ülkemizde kadın nüfusun % 49,9 ve erkek nüfusun ise 50,1 olduğu gerçeğinden hareketle, 3000 kişi ile yapılan bir kamuoyu yoklamasında 1500 erkek, 1500 de kadın denek seçilmektedir. Benzer şekilde, 60 yaş üstü nüfus ülke nüfusunun % 10'unu oluşturduğu bilindiğinden, 300 denek 60 yaş üstünden seçilmektedir. Oysa anketimiz herhangi bir yaş, cinsiyet, kıdem,ünvan kısıtlaması yapılmadan tüm çalışanların katılımına açık tutulmuştur.

Sayılan tüm bu tespitler, anketin gerçekçi bir sonuç ortaya koyması bakımından temel kriterlere sahip olduğunu göstermektedir.