THY Uçuş Ekibi Maaşları

tehaye

10/3/2021

Eurocontrol'un yayınladığı 30 Eylül 2021 tarihli Avrupa Havacılığındaki COVID - 19 Etkisi raporundaki THY'nin frekans azalması iç hat uçuşlarından kaynaklanırken dış hat ve kargo uçuşlarında artış görülmektedir.

Avrupa ülkeleri havayolları EUR, Körfez ülkeleri havayolları USD indeksli kazanç sağlayıp çalışanlarına döviz indeksli maaş ödemesi yaparken, ülke enflasyon oranlarında fazla bir değişiklik olmamıştır. O ülkelerin uçuş ekiplerinin döviz bazında almış oldukları ücretlerin 2019 yılı düzeyinde olması normaldir ancak Türkiye’de 2019 yılında TL bazında ödenen maaşların 2021 yılında ödenmesi kabul edilemezken normal ücretlere dönüş için 2019 yılı rakamlarının hedef alınması çok yanlış ve yanıltıcıdır.

Buna rağmen THY, uçuş yoğunlukları itibariyle eskiye dönüş sürecinde çalışan maaşlarına yapılması gereken iyileştirmeler ve eski maaşlara dönebilmek için diğer hava yolları gibi 2019 yılı yolcu ve uçuş sayılarını baz olarak almakta olup bunun son derece yanlış bir değerlendirme olduğu açıktır.

THY ücret ödemesinde 2019 yılındaki (TL üzerinden verilen) maaşları referans almıştır ki bu çok yanlıştır. Çünkü ülkemizdeki enflasyon ve yükselen kurlar nedeni ile 2019 rakamları bugünün gerçeklerinden çok uzaktır.

5 - 10 yıl tecrübeli bir THY kaptan maaşınının PANDEMİ SONRASI NORMAL MAAŞA GEÇEN diğer havayolu şirketleri ile USD bazında karşılaştırması:

Yandaki grafikte görüleceği gibi, THY'de pilotlara TL olarak ödenen 2019 yılı indeksli maaşlar hem Türkiye'de hem de yurtdışında pandemi sonrası normal maaşa geçen havayolları pilot maaş seviyelerinin çok altında kalmıştır. Yüksek enflasyon nedeni ile 1 aylık maaş aynı ayın sonunda daha da değer kaybetmekte ve normal ücrete dönen diğer havayolu pilot maaşları karşısında erimektedir. Bir bayrak taşıyıcı olan THY'de pilot maaşlarının öncelikle ülkemizde Pegasus ve SunExpress pilot maaşlarından neden daha az olduğu sorgulanmalı ve THY yönetimi bu soruya kabul edilebilir bir cevap vermelidir

''Bir dünya markası olan ve pandemi sürecinde ve sonrasında herkesten daha fazla uçan THY'de uçucu maaşlarının Türkiye'deki diğer havayolu şirketleri ile kıyaslandığında en düşük seviyede olmasının sebebi sizce ne olabilir?''