Anket sonuçlarına toplu bakış

2020 yılı başında tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan COVİD-19 pandemisi nedeniyle havacılıkta global bir resesyon yaşanırken, doğal olarak ülkemiz havacılığı da olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’deki diğer havayolları gibi THY de tüm uçaklarını yere indirmiş, istihdamı korumak amaçlı tasarruf tedbirleri almıştır. Havaalanlarında süresiz park edilmiş uçaklarımızın manzaraları, uçuş ekipleri olarak hepimizin yüreklerini dağlamış; bu süreçte maaşlarımızdan yapılan ciddi kesintilere katlanarak şirketimizin tekrar eski gücüne döneceği günler beklenmiştir.

Bu dönemde Pegasus veya SunExpress yöneticileri çalışanlarını belirsizlikten kurtarmak amacıyla sürekli bilgilendirip, olası durum senaryolarına göre planlama yaparken; THY yönetiminin başarısız iletişim politikaları nedeni ile uçuş ekipleri, kendilerini ilgilendiren her türlü istihdam, maaş gibi haber ve bilgileri ne yazık ki havacılık internet sitelerinden öğrenmek zorunda kalmışlardır.

Kurumsal Aidiyet, bir işyerine sevgi ile saygı ile bağlanmaktır. Gerektiğinde hiç düşünmeden ve karşılık beklemeden özveride bulunmaktır. Gerektiğinde işini; ailesinin, sosyal ilişkilerinin önüne almaktır. İşyerinin yaşaması, büyümesi, güçlenmesi, itibar kazanması için beklenenden fazlasını vermek, üstelik bunu severek, isteyerek yapmaktır. İşine koşarak, ilk günün heyecanıyla gitmek, o heyecanı hiç kaybetmemektir. Aynı zamanda bir büyük ailenin parçası olduğunu hissetmektir. İşyerinin başarıları ile övünmek, o başarıda pay sahibi olduğunu hissetmek ve bu duyguyu içselleştirmektir.

Liyakat nedir?

Liyakat, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim” olarak tanımlanıyor. Liyakat, ayrıca, Latince kazanmak, hak etmek anlamına gelen mereo kökünün, Yunanca güç, iktidar anlamına gelen kratia sözcüğü ile birleşiminin “meritokrasi” olarak Türkçeleştirilmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Yeterlilik ilkesi olarak da adlandırabileceğimiz liyakat

verilen görevi başarı ile yapabilme yetisi olarak tanımlanabilir. Göreve kabul edilme ve yükselmelerde “bilgi, görgü ve diplomayı” esas alan bir anlayıştır. 2 Bu bağlamda liyakat; toplumda değerlerin ve hak edenlerin üst kademelerde yer bulmasını öngörmekte ve hem kamu sektöründe hem özel sektörde idare erkinin, kayırma olmadan, bilgi, başarı ve yetenek kıstaslarına göre şekillenmesine olanak tanımaktadır.

İyi Niyet

THY Uçuş Ekipleri; Bir uçucu ekip olarak İYİ NİYET FAKTÖRÜNÜN önemine ve şirkete olan EKONOMİK katkısına inanıyor musunuz? sorusuna ne cevap verdi?

Bir havayolu şirketinde Aidiyet, İyi Niyet ve Güven şirket yönetimi tarafından kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok edildikten sonra gasp edilen haklar ve maaşların iade edildiğinde çalışma ortamı eski haline döner mi?

Ankete Katılan Pilot
sayısı: 1614
Ankete Katılan Kabin
Memuru sayısı: 905
Ankete Katılan Pilot
sayısı: 1614
Ankete Katılan Kabin
Memuru sayısı: 905

THY'nin maaşları Türk Lirası (TL) bazında verdiği halde, çok önceden tamamlanmış ve 100.000 Avro (EUR) üzerindeki Eğitim Borçlarını günlük EUR kuru üzerinden tahsil etmesi ne kadar etik?

THY'ye EUR bazında eğitim borcu olan pilotlar bu konuda ne düşünüyor?

Yabancı pilot yerine sektörde işsiz kalan Türk pilotları işe alınsa fikrine THY Uçuş Ekiplerinin düşünceleri nelerdir?

THY Sağlık Müdürlüğü

COVID - 19 tedbirleri kapsamında neler yaptı, neler yapamadı neler yapmalı?