Eurocontrol'un düzenli olarak yayınladığı 30 Eylül 2021 tarihli Avrupa Havacılığındaki COVID - 19 Etkisi raporundaki THY'nin frekans azalması iç hat uçuşlarından kaynaklanırken dış hat ve kargo uçuşlarında artış görülmektedir.

Buna rağmen THY, uçuş yoğunlukları itibariyle eskiye dönüş sürecinde çalışan maaşlarına yapılması gereken iyileştirmeler ve eski maaşlara dönebilmek için diğer hava yolları gibi 2019 yılı yolcu ve uçuş sayılarını baz olarak almakta olup bunun son derece yanlış bir değerlendirme olduğu açıktır.

THY Ücret ödemesinde 2019 yılındaki (TL üzerinden verilen) maaşları referans almıştır ki bu çok yanlıştır. Çünkü ülkemizdeki enflasyon ve yükselen kurlar nedeni ile 2019 rakamları bugünün gerçeklerinden çok uzaktır.

Avrupa ülkeleri havayolları EUR, Körfez ülkeleri havayolları USD indeksli kazanç sağlayıp çalışanlarına döviz indeksli maaş ödemesi yaparken, ülke enflasyon oranlarında fazla bir değişiklik olmamıştır. O ülkelerin uçuş ekiplerinin döviz bazında almış oldukları ücretlerin 2019 yılı düzeyinde olması normaldir ancak Türkiye’de 2019 yılında TL bazında ödenen maaşların 2021 yılında ödenmesi kabul edilemezken normal ücretlere dönüş için 2019 yılı rakamlarının hedef alınması çok yanlış ve yanıltıcıdır.

5 - 10 yıl tecrübeli bir THY kaptan maaşınının PANDEMİ SONRASI NORMAL MAAŞA GEÇEN diğer havayolu şirketleri ile USD bazında karşılaştırması