Anket Künyesi

Ankete, 1614 pilot, 905 kabin memuru katılım göstermiştir. THY çalışanlarına özgü tasarlanan ankete 4721 THY pilotundan 1614'ünün katılması anketin inandırıcılığı ve gerçekçiliği konusunda bir fikir vermektedir. 500 civarındaki yabancı pilot dışarıda tutulduğunda 4271 pilottan 1614 pilotun katıldığı sonucuna varılmakta olup oransal olarak bakıldığında yaklaşık % 38 rakamına ulaşılamaktadır. Başka bir deyişle her 10 pilottan 4'ünün katılım gösterdiğini söylemek mümkündür. Bugün çeşitli Kamuoyu yoklamalarının 84 milyonluk ülkemizde 3-5 bin denekle yapıldığı dikkate alındığında anketimizin güven aralığının son derece yüksek olduğu görülmektedir.

Anketimize katılan pilotların %36 sı A330, A350, B777, B787 tipi Geniş Gövde uçaklarında uçarken, bu pilotların %66 sı, A320, B737 uçaklarında uçan Dar Gövde pilotları karşısında daha avantajlı durumda olduklarını düşünmektedir.