Uçuş Ekipleri Memnuniyet anketimizin Ekip Planlama başlığı THY yönetimi tarafından bir uçuş emniyet risk analizi olarak değerlendirilmeli ve gereken önlemler acilen alınmalıdır.

Görevini düzgün yapmaya çalıştığını düşündüğümüz Kurumsal Emniyet Başkanlığı, uçuş ekiplerinin çalışma çizelgelerini sürekli takip ederek ekip planlama ve ekip tahsisin dengesiz planlamaları sonucu olan kümülatif yorgunluğun bir uçuş emniyeti riski dönüşmesine fırsat vermemelidir.

EasyJet havayolları, uçuş ekiplerinin aylık çalışma çizelgelerini hazırlarken Uçuş emniyet birimleri ile birlikte çalışır. 4 veya 5 günlük haftalık çalışma programı, FDM (Flight Data Monitoring) ile gözlenerek pilotların 4 veya 5’inci günlerde oto pilota olan bağımlılıkları, yapmış oldukları hatalar ve SOP ihlalleri analiz edilerek yorgunlukları ve uçuş emniyet risklerini en aza indirecek çalışma çizelgeleri hazırlanır.

Pandemi sureci sonrası normalleşmenin başlamasıyla, şehirler arası, ülkeler arası, kıtalar arası uçuşların her geçen gün arttığı günümüzde THY halen COVID-19 İstisnai ve Özel Durumlar kavramını sürekli suistimal ederek Pandemi Kurtarma uçuşları adı altında günlük yolcu uçuşları gerçekleştirmektedir. Bu sözüm ona kurtarma uçuşlarında görev yapan uçuş ekipleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, SHGM’nin THY adına sürekli uzattığı bu istisnalar nedeniyle normal FTL çalışma saatlerinin çok üzerinde çalışmakta yorulmakta ve büyük bir uçuş emniyet riski teşkil etmektedirler.

SHGM ve THY yönetimine, 2008 yılında Isparta’da meydana gelen World Focus kazasını hatırlatmak istiyoruz. Bu kaza sonrası görevini ihmal eden veya kötüye kullanan SHGM dahil tüm sorumlular adalet önünde hesap vermişlerdir.

SHGM'nin acil olarak THY’yi COVID-19 İstisnai ve Özel Durumlar kapsamından çıkartması ve bu bağlamda vermiş olduğu tüm muafiyetleri iptal etmesi gerektiğini yinelerken, SHGM’yi THY’nin arka bahçesi olarak değil gerçek bir Türk Sivil Havacılık Otoritesi olarak tüm havayollarına eşit mesafede durma şartıyla göreve davet ediyoruz.

Yine aynı bağlamda FTL ve Uçuş Emniyeti konularında hiçbir altyapı veya bilgisi olmayan Hava-İş sendikasının da bugüne kadar uçuş ekiplerinin daha fazla çalışarak kümülatif yorgunluklarına neden olan, uçuş emniyetini tehlikeye düşüren tüm FTL TADİL PROTOKOLLERİNİ çok geç olmadan iptal etmelidir. Yorgunluk nedeniyle meydana gelebilecek bir kazada THY ve SHGM ile birlikte bu FTL protokollerini imzalayanlar da baş sorumlu sayılacaklardır.

Ekip Planlama uçuş ekiplerini yoracak, kümülatif yorgunluklarını arttıracak, uçuş emniyetini riske sokacak tüm planlama unsurlarını şirket menfaatlerini korumak düşüncesi ile en azami şekilde kullanırken, uçuş ekiplerinin yorgunluğu, dinlenmesi ve memnuniyetini göz önünde bulundurmamaktadır. Bu gerçek sonuçlarını sunduğumuz bu ankette de dikkatleri çekmektedir.

Ekip Planlama Fatik (Fatigue) olarak adlandırılan kümülatif yorgunluk gerçeğini dikkate almadan planlamalar yapmakta, ekip tahsis de bu hataları sürdürmeye devam etmektedir.

Özellikle pandemi başlangıcında ve sonrasında uçuşların en az yapıldığı zamanlarda bile ekip planlama, ekiplerin bu zor dönemlerinde aileleri ile zaman geçirmemeleri için adeta ellerinden geleni yapmıştır.

Uçuş ekiplerinin aileleri, arkadaşları ile birlikte kaliteli bir zaman geçirmelerini önlemek amacıyla boş günlerin arasına özenle serpiştirilmiş CFR ve Home Standby’lar, Airport Standby’lar, istirahat sürelerinin boş günlerin içerisine sarkması bu anketin sonuçlarına yansımış Ekip Planlama ve Ekip Tahsis ’in görevlerini iyi niyet veya empati olgusu dışında yaptıklarını ortaya çıkarmıştır.

Özellikle günlerce önceden Ekip Planlama tarafından bilinmesine rağmen bir gün sonraki günde uçuş olup olmadığını gösteren Call For Roster (CFR) görevlerinin ekiplere en erken 7 saat önce bildirilmesi, bu görevlerden uçuş çıkmaması durumunda boş günlerle birleştirilmesini önlemek amacıyla CFR görevlerini önceden görebilecek tüm teknik imkanlarının bloke edilmesi Ekip Planlama Başkanlığının ne kadar Art Niyetli olduğunu açıkça göstermektedir.

Ekip Planlamanın elinde bulunan milyonlarca dolar değerindeki ekip planlama programları gerektiği gibi kullanılmamaktadır. Bu programlar amacına uygun kullanıldığında hem şirket menfaati hem de ekiplerin yorgunlukları kontrol altına alınarak uçuş emniyeti ve ekip memnuniyeti kolaylıkla sağlanabilir.

SHGM istisnaları ve Hava-İş tadil protokolleri ile delik deşik edilen FTL’in planlama programına uyarlanması mümkün olamazken, her şeye rağmen en optimal planlamanın yapılabilmesi için gereken önemli unsurlardan biri İYİ Niyet dir.

Şirket menfaati; EASA FTL içerisinde ülkemiz havacılığı için geçerli olmayan durumlardan ortaya çıkan FTL boşluklarını kullanarak ekipleri azami şekilde planlayıp uçuş emniyetini riske atmak ile sağlanamaz. Bu tip planlamalar ile elde edilen maddi kazançların binlerce kat fazlası, bir kaza durumunda yitirilen insan hayatı yanında, şirketin uluslararası güvenirliği ve marka değeri şeklinde kaybedilecektir.

Uçuş Ekiplerinin özel veya aile hayatlarını sürdürmelerini imkansız kılan kasıtlı, iyi niyetten uzak dengesiz planlamalar, pilotların GÜVEN duygularını yitirerek diğer havayolu şirketlerine müracaat etme sebeplerinin en başında gelmektedir.

Ekip Planlama başlığı altında sonuçlarını sunduğumuz anketimize 1614 Pilot ve 905 Kabin çalışanı katılmıştır. Katılım oranı %38 Pilot ve %8 Kabindir.